top of page

Sense esperança, morim

Llegeixo a La Vanguardia del 5 de novembre un titular que em cridal 'atenció: "sense esperança, ens morim". Titular que encapçala l'entrevista realitzada a Sor Nabila Saleh, directora de l'escola privada més gran de Gaza, una escola cristiana amb 1.250 alumnes, la majoria musulmans. En relatar com és la vida a Gaza enmig de l'actual conflicte palestinoisraelià, afirma que té esperança que el conflicte acabi aviat amb aquestes paraules, "sí, tenim esperança, perquè sense esperança, ens morim". El que és una realitat enmig d'una guerra injusta, com totes les guerres, també ho és a cadascuna de les nostres vides, "sense esperança, ens morim".

 

Un any més estem a les portes de celebrar el Nadal. Però quin és el veritable significat d'aquesta celebració? Per a alguns és potser una festa més, plena de folklore religiós; per a altres, la més entranyable per la seva força evocadora de records familiars o una ocasió per ajuntar tota la família. Per a molts, un reclam comercial per estimular el consum de tota mena de productes. Però el veritable significat del Nadal és el record joiós d'un naixement anunciat per endavant a uns pastors a Betlem: "No tingueu por, perquè vinc a portar-vos una bona notícia, que serà causa de gran alegria per a tot el poble. A la ciutat de David us ha nascut avui un Salvador, que és el Messies, el Senyor." (Lluc 2:10-11).

 

Qui era aquell nen que naixia a Betlem? Per Nadal, el cristià celebra el naixement de Jesús, el Messies anunciat, l'Emmanuel (Déu amb nosaltres), el Senyor, qui ve precisament a oferir a la humanitat, a tu i a mi, una esperança viva, una esperança per aquí i ara, i una esperança també per al futur. Perquè per Nadal, "Tant va estimar Deu al món. que no va dubtar a lliurar-li al seu Fill únic (el Messies, el Senyor) perquè tothom qui hi cregui no mori, sinó tingui vida eterna”.

L'esperança que aquest nen que neix a Betlem ve a portar-nos ja es viu en el present. L'esperança d'una vida abundant, d'una vida plena de sentit i significat, d´una vida no exempta de problemes però viscuda amb la fortalesa, el goig i la pau que només Jesús pot oferir. Una vida que mira a l'horitzó amb esperança perquè amb Jesús a les nostres vides, el millor encara ha d'arribar.

 

L'Església La Nativitat en el seu 59è aniversari desitja que puguis celebrar un Nadal ple d'esperança, de l'esperança veritable que ens ofereix aquest nen del qual celebrem el seu naixement. Jesús.

 

Jonathan Serrano

Diaca E.E.B. La Nativitat

Sin esperanza, morimos

Leo en La Vanguardia del 5 de noviembre un titular que me llama la atención: "sin esperanza, nos morimos". Titular que encabeza la entrevista realizada en Sor Nabila Saleh, directora de la mayor escuela privada de Gaza, una escuela cristiana con 1.250 alumnos, la mayoría musulmanes. Al relatar cómo es la vida en Gaza en medio del actual conflicto palestino-israelí, afirma que tiene esperanza de que el conflicto acabe pronto con estas palabras, "sí, tenemos esperanza, porque sin esperanza, nos morimos". Lo que es una realidad en medio de una guerra injusta, como todas las guerras, también lo es en cada una de nuestras vidas, "sin esperanza, nos morimos".

Un año más estamos a las puertas de celebrar la Navidad. ¿Pero cuál es el verdadero significado de esta celebración? Para algunos es quizás una fiesta más, llena de folclore religioso; para otros, la más entrañable por su fuerza evocadora de recuerdos familiares o una ocasión para juntar a toda la familia. Para muchos, un reclamo comercial para estimular el consumo de todo tipo de productos. Pero el verdadero significado de la Navidad es el recuerdo gozoso de un nacimiento anunciado de antemano a unos pastores en Belén: "No tengáis miedo, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor." (Lucas 2:10-11)

¿Quién era ese niño que nacía en Belén? En Navidad, el cristiano celebra el nacimiento de Jesús, el Mesías anunciado, el Emmanuel (Dios con nosotros), el Señor, quien viene precisamente a ofrecer a la humanidad, a ti ya mí, una esperanza viva, una esperanza por aquí y ahora, y una esperanza también para el futuro. Porque en Navidad, "Tanto amó a Dios al mundo. que no dudó en entregarle a su Hijo único (el Mesías, el Señor) para que todo el mundo que crea no muera, sino tenga vida eterna”.

La esperanza de que este niño que nace en Belén viene a traernos ya se vive en el presente. La esperanza de una vida abundante, de una vida llena de sentido y significado, de una vida no exenta de problemas pero vivida con la fortaleza, el gozo y la paz que sólo puede ofrecer Jesús. Una vida que mira al horizonte con esperanza porque con Jesús en nuestras vidas, lo mejor está por llegar.

La Iglesia La Natividad en su 59º aniversario desea que puedas celebrar una Navidad llena de esperanza, de la esperanza verdadera que nos ofrece este niño del que celebramos su nacimiento. Jesús.

Jonathan Serrano
Diácono E.E.B. La Natividad

bottom of page